Yukarı
Halkbank Kültür ve Yaşam
fade
9808
post-template-default,single,single-post,postid-9808,single-format-standard,eltd-core-1.1.1,flow-ver-1.4,,eltd-smooth-page-transitions,ajax,eltd-blog-installed,page-template-blog-standard,eltd-header-standard,eltd-fixed-on-scroll,eltd-default-mobile-header,eltd-sticky-up-mobile-header,eltd-menu-item-first-level-bg-color,eltd-dropdown-default,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Antik Çağın 8 Büyük Filozofu

Felsefe tarihinin düşünürleri her zaman birbirini doğrulamamış aksine kimi zaman birbirlerinin teorilerini geçersiz kılmışlardır. Zaten büyük filozoflar günümüz dünyasında ürettikleri düşüncelerden ziyade insanlığa düşünmeyi, soru sormayı, mantık yürütmeyi öğretmeleri noktasında değer taşımaktadırlar. Biz de bu listemizde Antik Çağ’da yaşamış 8 filozofu huzurlarınıza getiriyoruz.

Sokrates (Socrates)
socrates

Sorgulanmamış bir hayatın yaşamaya değmeyeceğini düşünen Sokrates, Yunan felsefesinin kurucularındandır. Ortaya koyduğu düşünceler felsefe tarihinin Sokrates öncesi ve sonrası olarak ayrılmasına neden olmuştur. Ölüme mahkûm edilen büyük filozof arkasında yazılmış bir eser bırakmamış ama öğrencisi Platon tarafından düşünceleri diyaloglar halinde kayıt altına alınmıştır.

Pisagor (Pythagoras)
pythagoras

Sayıların babası olarak bilinen filozof, varoluşu matematikle ilişkilendirmiş ve her şeyin matematikle ölçülebileceği düşüncesini ileri sürmüştür. Pisagor önermesinin sahibi olan düşünürün okulunda kullandığı ve herkesin eşit şekilde içecek içmesini sağlayan “Pisagor’un Adalet Kupası” da dünyada ilgi gören buluşlarından biri olmuştur.

Heraklitos (Herakleitos)
herakleitos

Hayatı hakkında çok az şey bilinmesine karşılık Efes’te yaşadığı bilgisi şüphesiz bizim için çok değerlidir. Ateş, su, toprak… Heraklitos’a göre insan bu üç madde ve aralarındaki sürekli dönüşümden meydana gelmiştir.

Eflatun (Platon)
platon

Modern üniversitenin temeli sayılan Akademi’nin kurucusu Platon, İslam dünyasında Eflatun ismiyle tanınmaktadır. Batı felsefesinin ve bilimin temellerini hocası Sokrates’le birlikte atan Yunan filozofu sayesinde bugün Sokrates’in düşüncelerini öğrenebilmekteyiz.

Aristo (Aristoteles)
aristoteles

Platon’la birlikte Batı felsefesinin öncüsü sayılan diğer filozof Aristo’dur. Mantık, doğa, estetik, etik ve politika üzerine düşüncelerini çok sayıda yazı ve kitap ile ortaya koymuştur. Hepsi değilse de birçoğu dilimize çevrilmiş durumda.

Demokritos

Sokrates’ten sonra ölen Demokritos, bazı düşünceleri açısından Sokrates öncesi doğa filozoflarından biri olarak kabul edilir. Hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz filozofun en bilinen teorisi “Atom veya bölünmeyen öz”dür.

Tales (Thales)
thales

Tales MÖ 624-546 tarihleri arasında Anadolu’da yaşamıştır. Antik dönem yazarları tarafından hakkında bilgi edinebildiğimiz Miletli filozofun yazılı bir metni bulunmamaktadır ancak adı  “Antik Yunan’ın Yedi Bilgesi” arasında geçmektedir.

Epikür (Epikuros)
epikuros

Epikür, ana düşüncesi mutluluk olan bir ahlak felsefesi geliştirmiştir. Ona göre insan, doğası gereği acı ve ıstıraptan kaçarken neşe ve haz peşinde koşar. Epikür’ün Atina’da bir bahçe içinde kurduğu okulun öğrencilerine “bahçe filozofları” denmekteydi.

 33,410 okunma

akin aksoy